Acte normative cu incidenta asupra activitatii de insolventa

OUG 173/2008;
OUG nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa;
Lege nr. 254/2007 din 19/07/2007 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 507 din 30/07/2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa
Ordin nr. 1009/2007 din 23/07/2007 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 543 din 09/08/2007 privind procedurile de selectie a practicienilor in insolventa agreati de Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ORDIN NR. 1365 pentru completarea Ordinului Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1022 din 5 decembrie 2006 privind aprobarea Listei practicienilor in insolventa agreati de Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Ordin nr. 1692/2006;
Ordonanta Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit, aprobata, modificata si completata prin Legea nr. 278/2004;
Lege nr. 503/2004 privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare;
Lege nr. 31/1990 (r2) privind societatile comerciale;
Lege nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice;
Lege nr. 637/2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat in domeniul insolventei;
Lege nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania;
Hotararea Guvernului nr. 460/2005 privind continutul, etapele, conditiile de finantare, publicare si distribuire a Buletinului procedurilor de reorganizare judiciara si faliment;
Lege nr. 249/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului;
Lege nr. 85/2006 privind procedura insolventei;
Codul de etica si disciplina al UNPIR;
Procedura privind abaterile disciplinare;
Hotararea 1881/2006;
Statutul profesiei 2009 cu modificari
Ordinul 2410/17.12.2007 privind contabilitatea si fiscalitatea societatilor profesionale;
Directiva 2006/123/CE;
Legea nr.277/07.07.2009 – privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 173/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei si pentru modificarea lit. c) a art. 6 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

error: Content is protected !!